Kwaliteit en werkwijze

Vanaf het moment dat u de offerte goedkeurt tot het moment dat we uw project afgerond hebben en het naar u retourneren, houden wij ons aan de volgende richtlijnen:

  • Voorbereiding (projectanalyse, toewijzen project aan één projectmanager, definiëren van de werkmethode);
  • Uitvoering (project toevertrouwen aan de geschikte taalspecialist, project-in-uitvoering volgen en controleren);
  • Kwaliteitscontrole van het project inclusief de correctie door een tweede moedertaalvertaler, de controle op de layout, afbeeldingen en tekstlengte.

Wij houden u op de hoogte van de stand van zaken; wij nemen direct contact met u op bij eventuele onduidelijkheden.

Kwaliteitsmanifest

Onze medewerkers zijn gediplomeerde taalspecialisten. Om de kwaliteit en de consistentie van onze vertalingen te waarborgen, werken wij volgens een Kwaliteitsmanifest. Elk van onze vakspecialisten heeft dit kwaliteitsmanifest ondertekend. Daarmee verplichten zij zich tot strikte geheimhouding en vertrouwelijkheid van uw documenten.

Bent u tevreden over ons product?

Heeft Multilingo volledig aan uw verwachtingen voldaan? Dat horen wij graag van u. Op deze manier kunnen wij proactief rekening houden met bepaalde wensen van uw kant.