Voorbeelden

Voorbeelden van teksten en documenten die wij onder andere voor u kunnen vertalen:

Technisch en wetenschappelijk:
Bewerkingsbladen, normen, systeemgegevens, octrooien, testrapporten, software.

Juridisch en financieel:
Jaarverslagen, statuten, verdragen, vonnissen.

Commercieel en reclame:
Websites, contracten, folders en brochures, persberichten, zakelijke correspondentie, offerteaanvragen.

Redactioneel:
Gidsen, brochures, advertenties, publicaties, teksten voor websites, nieuwsbrieven.

Beëdigd:
Aktes van burgerlijke stand, certificaten, notariële aktes, diploma’s.

Overige:
Particuliere correspondentie en teksten, curriculum vitae.

…en natuurlijk op aanvraag.