Revisie

Zelf een tekst geschreven, al of niet in een andere taal? Onze vakspecialistische moedertaalvertalers kunnen op uw verzoek uw tekst onder de loep nemen, controleren op consequent taalgebruik, taalfouten en op grammaticale oneffenheden. Dit bespaart u veel moeite, want het kan al gauw een tijdrovende bezigheid worden.

Onze vertalers gaan daarbij uit van een professionele uitstraling van uw tekst; hij moet geschikt zijn voor uw doelgroep en passen bij de cultuur van het desbetreffende land.