Glossaria en woordregisters

Het consequent toepassen van dezelfde terminologie binnen een bepaald vakgebied of specialisme (vakjargon, huisstijl) is van groot belang voor een evenwichtige vertaling.
Om deze toepassing in onze vertalingen te garanderen, stellen wij twee- of meertalige woordenlijsten op, die we aan onze klanten ter goedkeuring voorleggen.
De goedgekeurde woordenlijst geven wij in de vorm van instructies aan onze vertalers door.