Nuttige links

Eurodicautom:
Online meertalige terminoligiebank van de Europese Unie

http://iate.europa.eu/

Your Dictionary:
Uitgebreide verzameling vertaalwoordenboeken, begrippenlijsten en naslagwerken die online geraadpleegd kunnen worden

http://www.yourdictionary.com/

Onze Taal:
De Nederlandse vereniging van taalliefhebbers, advies over het Nederlands van nu.

http://taal.web-log.nl/